Відомості про власників

 Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

Частки складеного капіталу Товариства розподіляються між Учасниками наступним чином:

 Перелік керівників фінансової установи:

 

 

 

хай тек новости